CLUB 28’s VEDTÆGTER

Her kan du læse Club28s vedtægter:
Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den 4. marts 1991.
Ændret på generalforsamling den 30. oktober 1992.
Ændret på generalforsamling den 29. oktober 1998.
Ændret på generalforsamling den 31. oktober 2002.
Ændret på generalforsamling den 30. oktober 2008.
Ændret på generalforsamling den 29. oktober 2015.
Ændret på generalforsamling den 26. oktober 2017

 • § 1 Klubbens NAVN er CLUB 28

 • § 2 Klubbens FORMÅL er at give medlemmerne mulighed for at spille golf under afslappede, hyggelige og sportsligt korrekte former.

 • § 3 Det forventes af medlemmerne, at de deltager i et rimeligt antal turneringer, samt at medlemmerne tilstræber at deltage i månedsturneringerne og den efterfølgende spisning.

 • § 4 Kun aktive mandlige medlemmer af Kolding Golf Club, som er fyldt 21 år og har et HANDICAP på 28 eller derunder kan optages som medlem af CLUB 28.

 • § 5 Udgået

 • § 6 Der opkræves ikke indskud eller anden form for vederlag eller ydelse for at blive optaget.

 • § 7 Sæsonen starter ved åbningen af 18-hulsbanen i foråret, dog senest første torsdag i april og slutter den sidste torsdag i oktober.

 • § 8 Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen som afholdes hvert år på den sidste ordinære spilledag.
  Dagsorden for generalforsamlingen:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning og regnskab
  3. Valg af bestyrelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

 • § 9 Bestyrelsen består af 3 medlemmer der varetager den daglige ledelse af klubben.
  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og matchleder.
  Bestyrelsens medlemmer vælges for eet år ad gangen.
  Valg til bestyrelsen foregår i een valgomgang hvor hvert medlem har een stemme. De tre kandidater som får flest stemmer er valgt.
  Bestyrelsen kan supplere sig med en resultatfører, som har beføjelser til og ansvaret for at opdatere og vedligeholde scores på baggrund af de indleverede scorekort fra turneringerne.

 • § 10 Bestyrelsen har ansvaret for at arrangere turneringerne. Bestyrelsen skal endvidere tilstræbe at arrangere mindst een årlig udflugt.
  Gæster kan deltage i CLUB 28’s turneringer efter fælgende retningslinjer:
  En gæst kan inviteres af et Club 28 medlemtil at deltage i Club 28s turneringer. Når gæsten deltager på en spisetorsdag og deltager i spisningen, er gæsten også en del af præmierækken.
  En gæst kan maksimalt deltage 2 gange på en sæson.
  En gæst kan inviteres af et Club 28 medlemtil at deltage i Club 28s udflugter. Gæsten betaler 100 kr. oven i den normale medlemspris for udflugten.

 • § 11 Vedtægterne kan ændres på generalforsamlingen såfremt mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for vedtægtsændring